Forside


FUGLESKYDNING 2021


Torsdag den 8. juli 2021 blev en dejlig og minderig dag i Ærøskøbing Borgerlige Skydeselskab. Der var som traditionen byder udmarch fra Restaurant Mumm kl. 07.00.
Omkring 90 skydebrødre deltog og Peder Most Garden førte skydebrødrene an i marchen byen rundt.

Selvom vi måtte undvære aftenfesten med vore dejlige og charmerende damer, blev fugleskydningen en dejlig dag for alle.
Mange skydebrødre havde skrevet sig på kongelisten. I en flot kongeskydning blev det Vognmand Erik Eriksen som tog kongeværdigheden. Tillykke til Kong Erik.VINTER- OG SOMMERGENERALFORSAMLING


Fredag den 11. juni 2021 deltog 54 skydebrødre i et fællesarrangement for Vintergeneralforsamling og Sommergeneralforsamling. Det blev en hyggelig aften i Arrebohallen.


Der blev blandt andet afholdt valg til bestyrelsen. Efter tur afgik Kaptajn Leo Holm Petersen, Forplejningsminister Benny Lykke Thornfeldt og Finansminister Lars Kristiansen. Alle tre ønskede og modtog genvalg.


1. suppleant, Vognmand Erik Eriksen indtrådte april 2020 i bestyrelsen efter tidligere formand Jesper Flindts bortgang. Bestyrelsen vil gerne takke Erik Eriksen for en god arbejdsindsats i bestyrelsen for det gamle selskab.


Som nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for Jesper Flindt foreslog bestyrelsen Bedemand Torben Andersen. Torben blev valgt.


Som suppleanter blev Virksomhedskonsulent Hans Peter Rønn Bolding og Vognmand Erik Eriksen valgt til henholdsvis 1. og 2. suppleant.


Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
               Edmund Fugl Rasmussen, formand, Statsminister
               Lars Kristiansen, næstformand, Kasserer, Finansminister
               Benny Lykke Thornfeldt, Forplejningsminister
               Leo Holm Petersen, Kaptajn
               Torben Andersen, Materielminister
               Jan Ivert Kristensen, Krigsminister
               Rasmus Lykke Grinderslev Skov, Minister for tekniske anliggender