Forside


FUGLESKYDNING 2022


Torsdag den 14. juli 2022 blev en dejlig og minderig dag i Ærøskøbing Borgerlige Skydeselskab. Der var som traditionen byder udmarch fra Restaurant Mumm kl. 07.00.
Omkring 90 skydebrødre deltog og Peder Most Garden førte skydebrødrene an i marchen byen rundt.

Mange skydebrødre havde skrevet sig på kongelisten. I en flot kongeskydning blev det Forretningsfører Jens Groth Pedersen som tog kongeværdigheden. Tillykke til Kong Jens.

Det var en stor glæde, at vi igen kunne byde vore charmerende damer til aftenfest på Hotel Ærøhus. En dejlig fest med mange traditioner.
Bestyrelsen takker for den store opbakning til det gamle hæderkronede selskab.

Vi glæder os til at se jer til vinterarrangementet d. 14. januar 2023.r