Indstilling af nye medlemmer

Fra selskabets vedtægter §2.

"Som aktivt medlem af selskabet kan optages enhver mand der i optagelsesåret fylder 25 år og har været bosat i gamle Ærøskøbing Kommune i mindst 3 år. Børn, børnebørn og svigerbørn, ikke boende på Ærø kan ligeledes optages som aktiv medlem".